Budějovice
gastroenterologické

Clarion Congress Hotel České Budějovice

17.–18. dubna 2024

O kongresu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené sestřičky, milí přátelé!

Rádi bychom Vás po roce opět pozvali na další, již 8. ročník gastroenterologického sympozia Budějovice gastroenterologické, které se koná ve dnech 17.–18. dubna 2024. Organizátorem kongresu je Nemocnice České Budějovice, a.s. ve spolupráci se Sekcí mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a Gastroenterologickou a hepatologickou sekcí České asociace sester. Záštitu nad akcí přijal i v tomto roce hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba.

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu na nové programové schéma přicházíme s podobným programem i tentokrát. První den je vyhrazen endoskopicko – sonografickému tréninku pro mladé gastroenterology, který doplňujeme o možnost shlédnout živé endoskopie v našem endoskopickém centru. Vlastní „kongresový“ program je opět koncentrován do druhého dne a je rozdělen do sekce lékařské a sekce určené zdravotním sestrám. Odborný program je z velké části v rukou našich mladých kolegů – gastroenterologů a zdravotních sester. Smyslem je nabídnout oběma profesním uskupením prostor k prezentaci vlastní výzkumné činnosti, klinické práce i zkušeností, ale též k neformální diskuzi a samozřejmě i osobnímu setkání.

Na Budějovice gastroenterologické zveme lékaře a sestry nejen z oblasti gastroenterologie, ale i z oborů spolupracujících – chirurgie, interny, radiologie, infekčního lékařství, onkologie, biochemie a řady dalších, a to nejen z jihu Čech, ale z celé ČR.

Těšíme se na Vás v polovině dubna v Českých Budějovicích!

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
primář Gastroenterologického oddělení Nemocnice, a.s.

Pořadatelé

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Sekce mladých gastroenterologů ČGS ČLS JEP

Česká lékařská komora

Gastroenterologická a hepatologická sekce České asociace sester

Program

Předběžný program konference si můžete stáhnout zde.

Souběžně s programem bude probíhat prezentace farmaceutických firem a zdravotnické techniky.

VZDĚLÁVACÍ AKCE JE POŘÁDÁNA DLE STAVOVSKÉHO PŘEDPISU ČLK Č. 16.

AKCE JE REGISTROVÁNA ČESKOU ASOCIACÍ SESTER DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.

Endoskopický a sonografický hands-on trénink v prostorách Nemocnice České Budějovice, a.s. (pouze pro zvané účastníky, nelze se přihlásit)

Stavba firemních stánků

Registrace v Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Slavnostní zahájení kongresu, Clarion Congress Hotel České Budějovice

Odborný program Clarion Congress Hotelu České Budějovice

Místo konání

Informace o místě konání.

Clarion Congress Hotel České Budějovice

Clarion Congress Hotel České Budějovice je nově zrekonstruovaný moderní čtyřhvězdičkový hotel v Českých Budějovicích. Hotel byl otevřen již v roce 1982 a pod názvem hotel Gomel byl provozován až do února 2011. 14 měsíců trvala rekonstrukce, která přeměnila původní stavbu ve čtyřhvězdičkový hotel prošpikovaný moderní technologií. S růstem standardu služeb se hotel začlenil do mezinárodní skupiny Choice Hotels International a pod novým názvem - Clarion Congress Hotel České Budějovice je provozován od dubna 2012.

Ubytování

Ubytování si je možno zajistit v rámci konference v hotelu Clarion za zvýhodněné ceny (heslo pro rezervaci – GASTRO 2024)

Hotel 1

Jednolůžkový pokoj

1 800 Kč/ 1 noc

Hotel 2

Dvoulůžkový pokoj

2 200 Kč / 1 noc

Ceny za ubytování zahrnují kromě ubytování také snídani formou bufetu, kávový set na pokoji, připojení na internet na pokoji, DPH a městské poplatky. Pokoje jsou také plně klimatizované a jsou vybaveny dále žehlícím setem a trezorem.

Storno podmínky:
Pokud zrušíte ubytování 3 dny před akcí a méně, je storno poplatek již 100 % ceny.

KONTAKT:

Registrace

1. autoři sdělení registrační poplatek nehradí.

 • Členové Sekce mladých gastroenterologů ČGS 200 Kč/8€ (250 Kč/10€ na místě)
 • Ostatní lékaři: 400 Kč/16€, (500 Kč/20€ na místě)
 • NLZP: 200 Kč/8€ (250/10€ Kč na místě)
 • Oběd: 350 Kč/14€ – není součástí registračního poplatku, nutno objednat v registračním formuláři

Registrační poplatek zahrnuje:

 • DPH
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • kongresové materiály
 • on-line prezentace přednášek v PDF na webových stránkách
 • osvědčení o účasti
 • občerstvení během programových přestávek

Platba registračního poplatku

variabilní symbol: 249436

Platby v CZK:
Č. účtu: 2107918128/2700 - UniCredit Bank
IBAN – CZ44 2700 0000 0021 0791 8128, SWIFT – BACXCZPP

Platby v EUR: Č. účtu: 1387684519/2700 – UniCredit Bank
IBAN – CZ75 2700 0000 0013 8768 4519, SWIFT – BACXCZPP

Name and Home Address of Account Holder (název a adresa majitele účtu):
Nemocnice České Budějovice, a.s., B.Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
Bank Name (název banky):
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bank Address (adresa banky):
Nám. P. Otakara II. 35, 370 21 České Budějovice

Organizátor přijímá přihlášky k aktivní i pasivní účasti pouze prostřednictvím elektronického formuláře na www.budejovicegastro.cz.

Přijatá sdělení v PowerPointu zamýšlí organizátor akce zveřejnit online, pouze s Vaším souhlasem, na webových stránkách konference.

Přihlášky k pasivní účasti je možné zadávat do 7. 4. 2024. V případě zájmu o registraci po tomto datu kontaktujte Mgr. Blanku Záleskou (zaleska.blanka@nemcb.cz). Platby pozdních registrací jsou možné pouze v hotovosti na místě za zvýšené sazby!

(naleznete zde https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html)

Požadujete-li daňový doklad na firmu/zaměstnavatele, je nutné v okamžiku registrace vyplnit NÁZEV FIRMY a IČO a platba musí být uskutečněna pouze z FIREMNÍHO ÚČTU!
K platbám uskutečněným ze soukromého účtu jsou automaticky vystavovány daňové doklady na fyzické osoby, které již nelze zpětně opravit! Děkujeme za dodržení těchto podmínek.


Generální partner

VIP partner

Hlavní partner

Partner

Informace pro vystavovatele

Vážení, dovolujeme si Vám nabídnout firemní účast na celostátní akci Budějovice gastroenterologické, která se koná ve dnech 17.–18. 4. 2024 v Českých Budějovicích. Konferenci tradičně pořádá Nemocnice České Budějovice, a.s. a Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti ČLS JEP.

První den konference (17. 4. 2024) je vyhrazen pro endoskopicko – sonografický trénink mladých gastroenterologů v prostorách Nemocnice České Budějovice, tato část je neveřejná, pouze pro zvané účastníky a bez přítomnosti firemních vystavovatelů. Vlastní kongresový program, včetně účasti firem, bude probíhat 18. 4. 2024 v Clarion Congress Hotelu.

Akce je určena pro odborníky z celé České republiky a zejména pro mladé lékaře – gastroenterology. Její součástí je také blok organizovaný Sekcí gastroenterologickou a hepatologickou České asociace sester.

Očekávaná účast je 150–200 osob.

Firemní účast je možná v následujících kategoriích:

1. GENERÁLNÍ PARTNER
120 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 2,4 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 6 plných registrací
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 1. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 1. pozici v konferenčním sále pro nelékařské zdravotní pracovníky
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Generální partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Generální partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Plocha pro reklamu ve Sborníku abstrakt
 • Projekce dodaného reklamního spotu bez ozvučení v rozsahu 30 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
2. VIP PARTNER
80 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 2,4 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 4 plné registrace
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 2. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 2. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci VIP partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci VIP partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Projekce dodaného reklamního spotu bez ozvučení v rozsahu 15 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
3. HLAVNÍ PARTNER
50 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 2,4 m) nebo 2 prezenční lavice v délce 1,8 m se 4 židlemi
 • 4 plné registrace
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner umístěný na 3. pozici v konferenčním sále pro lékaře
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Hlavní partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Hlavní partner s možností prokliku na stránky vystavovatele
 • Projekce dodaného logotypu bez ozvučení v rozsahu 15 sekund v přestávkách odborného programu ve dvou konferenčních sálech
4. PARTNER
15 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 1,2 x 2 m v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 2,4 m) nebo prezenční stůl v délce 1,2 m se 2 židlemi
 • 2 plné registrace
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Partneři
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Partneři
5. MEDIÁLNÍ PARTNER (pouze pro média a webové portály)
5 000 Kč bez DPH

 • Výstavní plocha 1,2 x 2 m v rámci doprovodné výstavy sjezdu (max. výška stánku 2,4 m) nebo prezenční stůl v délce 1,2 m se 2 židlemi
 • 2 plné registrace
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Mediální partner
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Mediální partner
6. Prezentace firmy bez fyzické účasti firemního reprezentanta
5 000 Kč bez DPH

 • možnost vystavit firemní materiál na výstavním pultu
 • Logotyp společnosti umístěný v elektronickém Sborníku abstrakt v sekci Ostatní partneři
 • Logotyp společnosti umístěný na oficiálních internetových stránkách kongresu v sekci Ostatní partneři
 • Plocha max. 2 m2 pro reklamní banner

Věříme, že u Vás tato akce vzbudí zájem a předem se těšíme na Vaši účast. Prosíme o sdělení, jestli máte o firemní prezentaci zájem a ve které kategorii. Dle toho bude uzavřena smlouva a na jejím základě Vám vystavíme fakturu se splatností 30 dní.

Prosíme o oznámení Vašeho úmyslu stát se partnerem této akce v jakékoliv kategorii do 15. 3. 2024 na adresu: Ing. Helena Dvořáková, dvorakova.helena2@nemcb.cz, Obchodní odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 387 872 229, 702 121 048.

Obchodní odd. Nemocnice České Budějovice, a.s., tel.: 387 872 229, 702 121 048.

Ing. Helena Dvořáková
Obchodní oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s.
tel: +420 387 872 229
mob: +420 702 121 048
email: dvorakova.helena2@nemcb.cz

Kontakty

Přihlášky fyzických osob k aktivní a pasivní účasti:

Mgr. Blanka Záleská
mobil: +420 601 306 875
tel: +420 387 872 074
e-mail: zaleska.blanka@nemcb.cz

Úhrady a platby

Ing. Lenka Vacková
tel: +420 38 787 2219
e-mail: vackova.lenka@nemcb.cz

Kontakt pro firmy

Ing. Helena Dvořáková
tel: +420 387 872 229
e-mail: dvorakova.helena2@nemcb.cz

Sekretariát gastroeneterologického odd

tel. : +420 38 787 6701
email: gastro@nemcb.cz

Odborná příprava programu pro lékaře

prim. doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.:
email: bortlik.martin@nemcb.cz

Odborná příprava programu pro sestry

Ing. Andrea Brucknerová,
Staniční sestra KHAM, IKEM
tel.: +421 734 178 617
email: brua@ikem.cz